Nowe władze OSP Czarna

W dniu 20.02.2016r w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszej jednostki.
W pierwszej części zebrania została podsumowany rok 2015 oraz cała kończąca się kadencja władz OSP w Czarnej.
W drugiej części walne zebranie wybrało nowy zarząd i komisje rewizyjną.
Skład zarządu przedstawia się następująco:
Paweł Tabaka – Prezes
Marcin Tabaka – Naczelnik
Michał Kępa – Zastępca Naczelnika
Katarzyna Lęcznar – Wiceprezes
Lucjan Kulka – Wiceprezes
Krzysztof Lęcznar – Skarbnik
Marta Kluz – Sekretarz

Ustępującemu zarządowi dziękujemy za ogrom pracy włożony w rozwój naszej jednostki, a nowemu zarządowi życzymy wytrwałości oraz 5 lat owocnej pracy na rzecz naszej społeczności.