„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarna celem zwiększenia potencjału technicznego.”

W bieżącym miesiącu nasza jednostka została doposażona w dwa komplety ubrań specjalnych, 4 pary rękawic specjalnych oraz w pary butów specjalnych gumowych. Zakupy zostały zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Pozyskanie nowego sprzętu ochrony osobistej, zdecydowanie podniesie poziom zabezpieczenia naszych ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej miejscowości, Gminy Czarna jak i powiatu łańcuckiego.