Zamówienia

 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie i montaż bram garażowych w remizie OSP Czarna – 11.08.2017r.
 • ZAPYTANIE OFERTOWE – Wykonanie i montaż bram garażowych w remizie OSP Czarna – 11.08.2017r.

Czarna, dnia 11.08.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
37-125 Czarna 591,
NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
tel: 533 339 112
e-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej zwraca się z prośbą o składanie ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie i montaż bram garażowych w remizie OSP Czarna – 2 kpl

Bramy segmentowa SPU 40 – HORMANN lub równoważne

 • Bramy w wykonaniu standardowym- ogólne wymagania:
   brama pełna, segmenty z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru o wysokości 625 i 750mm.
 •  grubość płyty na całej powierzchni wynosi 42mm, ocieplenie pianką poliuretanową.
 • kolor z zewnątrz czerwony
 • od wewnątrz w kolorze biało-szarym, na bazie RAL 9002
 • równomierny podział przez przetłoczenia poziome co 125mm.
 • ilość cykli pracy sprężyn liczona jest na 20.000 otwarć bramy.

 

Brama Nr 1.

 • SPU 40 wymiar 3560 x 3625 prowadzenie standard
 • przeszklenie sandwiczh 3 okienka
 •  furtka przejsciowa z niskim progiem
 • napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym
 • fotokomórki wyprzedzające , mikrowyłacznik

 

Roboty towarzyszące

 • montaż bramy i napędu,
 • częściowy demontaż istniejącej ościeżnicy,
 • wykonanie podkonstrukcji górnej,
 • obróbka szpalet,
 •  wykonanie wylewki w progu,

 

Brama Nr 2.

 • SPU 40 wymiar 3560 x 3625 prowadzenie standard
 • przeszklenie sandwiczh 3 okienka
 • napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym

 

Roboty towarzyszące

 • montaż bramy i napędu,
 • częściowy demontaż istniejącej ościeżnicy,
 • wykonanie podkonstrukcji górnej,
 • obróbka szpalet,
 • wykonanie wylewki w progu,

 

Termin złożenia oferty do dnia: 22.08.2017 r.
Termin realizacji zamówienia do dnia: 10.10.2017 r.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Uwagi co do przedmiot zamówienia:

1) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2) Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin obiektu, w którym realizowane będzie zamówienie, po uprzedni telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

Ofertę prosimy przesłać pocztą, faksem lub emailem na adres podany w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Gminy Czarna, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części przedmiotu zamówienia.

Protokół zamówienia publicznego
którego wartość mieści się w granicach
do 30 tys. euro

 

 1. Zamawiający :

 Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
37-125 Czarna 591,
NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
tel: 533 339 112
e-mail: [email protected]

 

 

 1. Przedmiot zamówienia :

Wykonanie i montaż bram garażowych w remizie  OSP  Czarna  – 2 kpl:

Bramy segmentowa SPU 40 – HORMANN lub równoważne

 • Bramy w wykonaniu standardowym- ogólne wymagania:
   brama pełna, segmenty z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru o wysokości 625 i 750mm.
 •  grubość płyty na całej powierzchni wynosi 42mm, ocieplenie pianką poliuretanową.
 • kolor z zewnątrz czerwony
 • od wewnątrz w kolorze biało-szarym, na bazie RAL 9002
 • równomierny podział przez przetłoczenia poziome co 125mm.
 • ilość cykli pracy sprężyn liczona jest na 20.000 otwarć bramy.

Brama Nr 1.

 • SPU 40 wymiar 3560 x 3625 prowadzenie standard
 • przeszklenie sandwiczh 3 okienka
 •  furtka przejsciowa z niskim progiem
 • napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym
 • fotokomórki wyprzedzające , mikrowyłacznik

Roboty towarzyszące

 • montaż bramy i napędu,
 • częściowy demontaż istniejącej ościeżnicy,
 • wykonanie podkonstrukcji górnej,
 • obróbka szpalet,
 •  wykonanie wylewki w progu,

Brama Nr 2.

 • SPU 40 wymiar 3560 x 3625 prowadzenie standard
 • przeszklenie sandwiczh 3 okienka
 • napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym

Roboty towarzyszące

 • montaż bramy i napędu,
 • częściowy demontaż istniejącej ościeżnicy,
 • wykonanie podkonstrukcji górnej,
 • obróbka szpalet,
 • wykonanie wylewki w progu,

 

 1. Szacunkowa wartość zamówienia:

Na podstawie oferty z dnia 19 czerwca 2017 r. firmy „DOPS” Sp. z o.o. 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 14,  ustalono, że łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi   31.234,00 zł.  netto, co stanowi równowartość 7.481,38 euro (1 euro = 4,1749 zł.) co ustalono  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254).

 

 1. W dniu 11.08.2017r. z zapytaniem ofertowym zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców, oraz treść zapytania zamieszczono na stronie internetowej: www.ospczarna.org.pl /przeprowadzono rozeznanie rynku drogą telefoniczną lub wykorzystując katalogi, cenniki, strony internetowe itp.*:
 2. MONT Marcin Nożyński, Zajęcza 28 a, 35-232 Rzeszów
 3. „DOPS” Sp. z o.o. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów
 4. STA, Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów

 

Zapytanie skierowano pocztą, faksem, mailem, telefonicznie*

 

 1. Zestawienie uzyskanych ofert na realizację zamówienia wraz z kryteriami oceny (cena oraz inne kryteria określone w zapytaniu): Cena – 100%.

 

Lp. Nazwa oferenta Wartość netto VAT Wartość brutto
1. STA,

ul. Okulickiego 18,

35-206 Rzeszów

 

 

32 552,70 zł

 

7 487,12 zł

 

40 039,82 zł

2. „DOPS” Sp. z o.o.

ul. Okulickiego 14,

35-206 Rzeszów

 

 

31234,00 zł

 

7183,82 zł

 

38417,82 zł

3. Świat Okien Radosław Reizer,

ul. Mickiewicza 49

37-300 Leżajsk

 

 

34235,00 zł

 

7874,05

 

42109,05 zł

4. MONT Marcin Nożyński,

ul. Zajęcza 28 a,

35-232 Rzeszów

 

 

———

 

———

 

————

 

 1. Wynik Postępowania :

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

„DOPS” Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 14
35-206 Rzeszów

 

za cenę –  31234,00 zł netto (38417,82 zł brutto).

Firma MONT Marcin Nożyński, ul. Zajęcza 28a, 35-232 Rzeszów nie odpowiedziała na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia  w wyznaczonym terminie.

Firma Świat Okien Radosław Reizer, ul. Mickiewicza 49, 37-300 Leżajsk, odpowiedziała na zapytanie ofertowe na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.ospczarna.org.pl

 1. Uzasadnienie wyboru wraz z propozycją udzielenia zamówienia :

Oferta Firmy „DOPS” Sp. z o.o. ul. Okulickiego 14, 35-206 Rzeszów, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza pod względem ceny. Wobec powyższego proponuje się udzielić zamówienia w/w Wykonawcy.