Zamówienia

 

Czarna, dnia 11.08.2017 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
37-125 Czarna 591,
NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
tel: 533 339 112
e-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej zwraca się z prośbą o składanie ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie i montaż bram garażowych w remizie OSP Czarna – 2 kpl

Bramy segmentowa SPU 40 – HORMANN lub równoważne

 • Bramy w wykonaniu standardowym- ogólne wymagania:
   brama pełna, segmenty z podwójnych płyt stalowych ocynkowanych i malowanych farbą na bazie poliestru o wysokości 625 i 750mm.
 •  grubość płyty na całej powierzchni wynosi 42mm, ocieplenie pianką poliuretanową.
 • kolor z zewnątrz czerwony
 • od wewnątrz w kolorze biało-szarym, na bazie RAL 9002
 • równomierny podział przez przetłoczenia poziome co 125mm.
 • ilość cykli pracy sprężyn liczona jest na 20.000 otwarć bramy.

 

Brama Nr 1.

 • SPU 40 wymiar 3560 x 3625 prowadzenie standard
 • przeszklenie sandwiczh 3 okienka
 •  furtka przejsciowa z niskim progiem
 • napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym
 • fotokomórki wyprzedzające , mikrowyłacznik

 

Roboty towarzyszące

 • montaż bramy i napędu,
 • częściowy demontaż istniejącej ościeżnicy,
 • wykonanie podkonstrukcji górnej,
 • obróbka szpalet,
 •  wykonanie wylewki w progu,

 

Brama Nr 2.

 • SPU 40 wymiar 3560 x 3625 prowadzenie standard
 • przeszklenie sandwiczh 3 okienka
 • napęd elektryczny z zabezpieczeniem krawędziowym A 445 i łańcuchem awaryjnym

 

Roboty towarzyszące

 • montaż bramy i napędu,
 • częściowy demontaż istniejącej ościeżnicy,
 • wykonanie podkonstrukcji górnej,
 • obróbka szpalet,
 • wykonanie wylewki w progu,

 

Termin złożenia oferty do dnia: 22.08.2017 r.
Termin realizacji zamówienia do dnia: 10.10.2017 r.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Uwagi co do przedmiot zamówienia:

1) W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2) Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin obiektu, w którym realizowane będzie zamówienie, po uprzedni telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

Ofertę prosimy przesłać pocztą, faksem lub emailem na adres podany w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Gminy Czarna, które miały być przeznaczone na sfinansowanie części przedmiotu zamówienia.