Jednostka Operacyjno-Techniczna

Przez Jednostkę Operacyjno-Techniczną ochotniczej straży pożarnej zwaną dalej JOT należy rozumieć powołany spośród członków czynnych pododdział strażaków ratowników OSP przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych.

Wszelkie działania ratowniczo-gaśnicze realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czarnej mogą być i są podejmowane tylko i wyłącznie przez powołaną do tego celu Jednostkę Operacyjno-Techniczną.
W skład JOT-u wchodzą członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej w wieku 18-65 lat. Każdy z członków ukończył specjalistyczne wielogodzinne szkolenie i przeszedł pozytywnie badania lekarskie.