Darowizny

 Z racji tego, że nasza działalność ma charakter społeczny, i za naszą pracę na rzesz bezpieczeństwa nie pobieramy żadnego wynagrodzenia, a środki przekazywane z budżetu zawsze są niewspółmierne do potrzeb, zwracamy się z prośbą o pomoc i wsparcie na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa.

1. Jeśli chciałbyś przekazać na rzecz naszej OSP darowiznę pieniężną możesz to uczynić na dwa sposoby:

wpłacając środki na nasz rachunek bankowy:

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego!

Nowy rachunek w banku BGŻ BNP PARIBAS : 

42 1600 1462 1837 0649 7000 0001

lub wpłacając darowiznę do naszego skarbnika, Krzysztofa Lęcznar

Na życzenie darczyńcy, deklarujemy podpisanie Umowy Darowizny, oraz przedstawienie szczegółowego sprawozdania finansowego z wydatkowania środków finansowych zawartych w przekazanej darowiźnie.

Darowizny na cele publicznie i społecznie promowane są m.in. poprzez ulgę podatkową, z której korzysta się w deklaracji rocznej. Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, który zdecydował się w trakcie roku kalendarzowego na dokonanie darowizny na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego(PIT-36L) oraz karty podatkowej nie ma możliwości odliczyć darowizny. Pozostali przedsiębiorcy mogą dokonywać darowizn i odliczać je od dochodu. W przypadku ryczałtowców(PIT-28) darowiznę można odliczyć od przychodu.

2.Możesz przekazać na rzecz naszej OSP darowiznę rzeczową:

Potrzeby są duże, brakuje przede wszystkim sprzętu z zakresu ochrony osobistej strażaka, t.j. umundurowania specjalistycznego(wyjazdowego), Hełmów, obuwia, rękawic i wielu innych. Poza umundurowaniem w dalszym ciągu posiadamy braki w wyposażeniu pozyskanego przed kilku laty samochodu VOLVO FL10. 

W obecnej chwili poszukujemy finansowania na zakup poniższego sprzętu:

  • Zestaw narzędzi hydraulicznych – koszt ok. 70- 100 tyś. zł
    Zestaw IV eWXT
  • Przecinarka do stali i betonu – koszt ok. 10 tyś. zł
  • Radiotelefony cyfrowo-analogowe przenośne i przewoźne

Pomijając sprzęt typowo ratowniczy, z racji wykonywania ciągłych napraw, przeglądów, remontów i usprawnień w posiadanym sprzęcie oraz budynku naszej strażnicy, chętnie przyjmiemy w posiadanie:

  • narzędzia i sprzęt warsztatowy (t.j. szlifierki, młotki, wiertarki, wkrętarki, spawarki, kompresor, narzędzia pneumatyczne, kpl. kluczy, regały, stoły, wózki narzędziowe, imadła itp.)
  • w zakresie wyposażenia strażnicy niezwykle potrzebna jest myjka ciśnieniowa oraz lodówka, pralka, odkurzacz oświetlenie placu remizy(najlepiej LED)
  • w zakresie techniki tele-informatycznej (komputery, monitory, drukarkę laserową, tablety, projektory, telewizory, systemy monitoringu, itp.)
  • sprzęt do ćwiczeń, a w szczególności obciążenia w różnym rozmiarze i ilości