Zarząd jednostki

Paweł Tabaka – Prezes
Marcin Tabaka – Naczelnik
Michał Kępa – Zastępca Naczelnika
Katarzyna Lęcznar – Wiceprezes
Lucjan Kulka – Wiceprezes
Krzysztof Lęcznar – Skarbnik
Marta Kluz – Sekretarz