Zarząd jednostki

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej w latach 2021 -2026
dh Sławomir Chudzik – Prezes
dh Michał Kępa – Naczelnik
dh Krzysztof Świder – Zastępca Naczelnika
Katarzyna Lęcznar – Wiceprezes
dh Sławomir Bojda – Wiceprezes
dh Krzysztof Lęcznar – Skarbnik
dh Paweł Tabaka – Sekretarz

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej w latach 2016 -2021
dh Paweł Tabaka – Prezes
dh Marcin Tabaka – Naczelnik
dh Michał Kępa – Zastępca Naczelnika
dh Katarzyna Lęcznar – Wiceprezes
dh Lucjan Kulka – Wiceprezes
dh Krzysztof Lęcznar – Skarbnik
dh Marta Kluz – Sekretarz (w latach 2016 -2018)
dh Piotr Świder – Sekretarz ( w latach 2018 -2021)