08/2019 Pożar młodnika w miejscowości Dąbrówki

02.04.2019 roku o godzinie 11:40 zostaliśmy zadysponowani do pożaru młodnika w miejscowości Dąbrówki. Pożar szybko został opanowany i na szczęście tym razem nie wyrządził dużych strat.

07/2019 Pożar w Krzemienicy

27.03.2019r o godzinie 12:08 zostajemy zaalarmowani przez SKKP w Łańcucie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Krzemienica. Naszym zadaniem było zasilanie kolegów z JRG Łańcut woda oraz pomoc w przegrzebywaniu pogorzeliska.

06/2019 Powalone drzewo

Kolejne wezwanie dzisiejszego dnia dotyczyło powalonego drzewa na linie energetyczne. Po pocięciu drzewa i udrożnieniu linii wróciliśmy do jednostki.

05/2019 Pożar sadzy w kominie

11.03.2019r o godzinie 04:39 dostaliśmy dyspozycję o pożarze sadzy w kominie w budynku spółdzielni GS w Czarnej. Po dojedzie na miejsce nie było oznak pożaru, więc przystąpiliśmy do sprawdzenia temperatur w budynku przy pomocy kamery termowizyjnej. Wszystko było w porządku więc zakończyliśmy działania i wrócili do koszar.

04/2019 Pożar Traw

07.03.2019r. Kolejny w tym tygodniu pożar traw, tym razem działaliśmy w miejscowości Rakszawa, gdzie spaleniu uległo około 20 arów.
Przypominamy o ZAKAZIE WYPALANIA TRAW!!!

03/2019 Pożar traw

Apele o braku wypalania traw nie pomogły, ponieważ niedzielny spokój przerwało nam wezwanie do pożaru traw. Dzięki szybkiej reakcji spaleniu uległo tylko ok. 15 arów.

02/2019 Wypadek w Czarnej

22.02.2019r. zostaliśmy zadysponowani do kolizja samochodów osobowych w naszej miejscowości. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca wypadku oraz usunięcia pozostałości z uszkodzonych karoserii w celu udrożnienia drogi.

Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że
w dniu 2 marca 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej o godz. 17.00 rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za rok 2018.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz składów komisji.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności w roku 2018 oraz przedstawienie projektu planu działalności na rok bieżący.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018r. oraz przedstawienie  projektu planu finansowego na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Absolutorium dla zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za okres sprawozdawczy.
 9. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO
 10. Wniosek o przekazanie na rzecz Gminy Czarna działki będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

01/2019 Wypadek Drogowy

Pierwszy wyjazd w 2019r. Kolizja samochodow osobowych, najechanie na tył w wyniku niewyhamowania przed skrzyżowaniem. Brak osób poszkodowanych. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca wypadku oraz późniejsze usunięcie elementów karoseri z drogi.