Wszystkie wpisy, których autorem jest Marcin

Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że
w dniu 2 marca 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej o godz. 17.00 rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za rok 2018.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz składów komisji.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności w roku 2018 oraz przedstawienie projektu planu działalności na rok bieżący.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018r. oraz przedstawienie  projektu planu finansowego na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Absolutorium dla zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za okres sprawozdawczy.
 9. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO
 10. Wniosek o przekazanie na rzecz Gminy Czarna działki będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP – drugi termin

W związku z niedostateczną liczbą członków, obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego zebrania w dniu 6.04.2018r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, działając na podstawie § 23a Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że w dniu 20 kwietnia 2018r. w Remizie OSP o godz. 20.00 odbędzie się drugi termin Nadzwyczajnego wlanego zebrania członków OSP.

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP – drugi termin

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP

W związku z koniecznością przedyskutowania ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania Jednostki OSP w Czarnej, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, działając na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że w dniu 6 kwietnia 2018r. w Remizie OSP o godz. 20.00 rozpocznie się Nadzwyczajne wlane zebranie członków OSP.

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Czytaj dalej Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP

Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że
w dniu 3 marca 2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej o godz. 17.00 rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za rok 2017.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Czytaj dalej Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej

Autostrada A4 – gotowa

[Aktualizacja]

Ostatni odcinek Autostrady A4 oddany do użytkowania. Odcinek przebiegający między innymi przez teren Gminy Czarna został oddany do użytkowania w środę 20.07.2016r. o godzinie 10.
Oddanie do użytkowania poprzedziły szkolenia

i ćwiczenia służb ratowniczych na wspomnianym obiekcie.
Ćwiczenia przewidywały kilka epizodów, w tym także wyłowienie poszkodowanego, płynącego z nurtem rzeki.