05/2018 Wycinka Drzew

21.02.2018 o godzinie 09:10 zostaliśmy zadysponowani do wycinki drzew w obrębie urzędu gminy. Nasze działania polegały na usunięciu drzew z placu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów i petentów Urzędu Gminy i pobliskiego przedszkola. Do działań zadysponowany został podnośnik z JRG Łańcut. Strażacy z Łańcuta wycinali konary od korony w dół drzew. Nasze działania skupiały się na zabezpieczeniu terenu akcji i porządkowaniu placu z wyciętych gałęzi. Po zakończeniu wycinki i uprzątnięciu placu wróciliśmy do jednostki.