Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że
w dniu 3 marca 2018r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej o godz. 17.00 rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za rok 2017.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz składów komisji.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności w roku 2017 oraz przedstawienie projektu planu działalności na rok bieżący.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017r. oraz przedstawienie  projektu planu finansowego na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Absolutorium dla zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Czarnej za okres sprawozdawczy.
 9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 10. Wolne wnioski.
 11. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 12. Zakończenie zebrania.