Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP

W związku z koniecznością przedyskutowania ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania Jednostki OSP w Czarnej, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, działając na podstawie § 22 pkt. 1 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że w dniu 6 kwietnia 2018r. w Remizie OSP o godz. 20.00 rozpocznie się Nadzwyczajne wlane zebranie członków OSP.

W związku z powyższym prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz składów komisji.
  3. Przyjęcie porządku zebrania
  4. Przedstawienie sprawozdania z aktualnych działań i kroków podejmowanych w zakresie bieżących wydarzeń i możliwości pozyskiwania środków na działalność statutową.
  5. Przedstawienie i omówienie nowych wymagań  i uwarunkowań funkcjonowania Jednostki Operacyjno Technicznej
  6. Przedstawienie propozycji zmian w składzie Zarządu OSP
  7. Dyskusja.
  8. Wolne wnioski.
  9. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
  10. Zakończenie zebrania.