Zapytanie ofertowe – 21.08.2019r.

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, realizowanej w ramach dotacji MSWiA na wykonanie zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – 21.08.2019r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
37-125 Czarna 591,
NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
tel: 533 339 112
e-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej
w zakresie:

 1. Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej:
  •  wąż tłoczny W42 – 2 szt.
   Specjalnego wymagania: 
   – długość węża 20 m
   – wąż zakończony na obu końcach łącznikami 52 PN typu STORZ
   – oplot wykonany z przędzy  poliestrowej
   – wkładka wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej EPDM
   – średnica węża 42mm (+/- 5mm)
   – produkt powinien posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP
  •  wąż tłoczny W75 – 2 szt.
   Specjalnego wymagania: 
   – długość węża 20 m
   – wąż zakończony na obu końcach łącznikami 75 PN typu STORZ
   – oplot wykonany z przędzy  poliestrowej
   – wkładka wewnętrzna wykonana z gumy syntetycznej EPDM
   – średnica węża 75mm (+/- 5mm)
   – produkt powinien posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP
 1. Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy:
  • szelki ratownicze – 2 szt.
   Specjalnego wymagania:
   – szelki muszą posiadać dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
   – muszą być przebadane pod kątem maksymalnej wagi użytkownika wynoszącej min. 140 kg
   – muszą spełniać wymogi norm: EN361; EN358; EN813; EN1497
   – wykonanie: taśmy(poliester 45mm); klamry (automatyczne aluminiowe / stalowe ocynkowane); nici(poliestrowe)
   – szelki powinny być przystosowane do pracy z zaczepami dwupunktowymi
   – szelki powinny posiadać: tylną klamrę zaczepową; przedni punkt zaczepowy; pas przystosowany do pracy w podparciu z bocznymi zaczepami; punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu; ratunkowy punkt zaczepowy

Termin złożenia oferty do dnia: 25.08.2019 r.
Termin realizacji zamówienia do dnia: 14.10.2019 r.
Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy
Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Uwagi co do przedmiot zamówienia:

 • W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego. Zapis nie obowiązuje dostawców gwarantujących odbiór zamówienia w swojej siedzibie z zastrzeżeniem że znajduje się ona w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby zamawiającego.
 • Wszystkie towary objęte dostawą muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
  i dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych i musi spełniać wszelkie wymagania stawiane dla tego typu sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wszystkie elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, muszą być fabrycznie nowe

 

Ofertę prosimy dostarczyć pocztą, e-mailem bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności losowych mogących negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.