Podpisanie umowy w ramach projektu: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarna celem zwiększenia potencjału technicznego.”

W dniu 7 czerwca 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie nastąpiło podpisanie i przekazanie umów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej uzyskała dofinansowanie w ramach powyższego programu na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków-ratowników.